Konkurs

Zapraszamy do udziału w cyklicznym koncercie literackim
Organizatorzy:
Komitet Organizacyjny Radomszczańskich Dni Rodziny, Miejska Biblioteka Publiczna i "Gazeta Radomszczańska".
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży.
Wyniki konkursu - czytaj obok.